ประวัติ,ผลงาน

 

ปริญญาตรี เอกประพันธ์ดนตรี

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท เอกประพันธ์ดนตรี

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

 

 


 


-ก่อตั้งวงขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลMuChorus(2548)

 

-ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งทั้งประเภทนักศึกษาและประเภทบุคลากรในการประกวดวงขับร้องประสานเสียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปี 2550 

 

-ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวาลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประกวดขับร้องประสานเสียงของมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2552 

 

-ร่วมแต่งเพลงและเรียบเรียงเสียงประสานในเพลงประจำการแข่งขันกีฬาเยาว ชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2552 “กาญจนบุรีเกมส์” 

 

-เรียบเรียงเสียงประสานและ ควบคุมวง ในบทเพลง Miracle of life แสดงต่อหน้าพระที่นั่งทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานเปิดโครงการ Miracle of life ครั้งที่ 2 (2552)

 

-อาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (2553-2556)

 

-เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายในการประกวด SCG Young Thai Artist Award 2010 สาขาการประพันธ์ดนตรี

 

-ได้รับทุนให้เข้าร่วม 2011 Composition Workshop ที่ University of Missouri-Kansas City 

 

-รับหน้าที่เป็น Assistant Artistic Director ในการจัดงาน Thailand International Composition 2011-2013 

 

-อาจารย์พิเศษสอนวิชา Ear training ให้กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (2554-)

 

-เพลง Choral Etude no.6 (Book 1) “An invitation” ถูกเลือกโดยมหาวิทยาลัยพายัพไปใช้ในการประกวด World Choir Game 2012, Cincinanti, OHIO, USA โดยได้รับรางวัลเหรียญเงิน

 

-อาจารย์พิเศษสอนวิชา Music theory และ Ear training ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทให้กับมหาวิทยาลัยรังสิต (2555-)

 

-เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายในการ ประกวด SCG Young Thai Artist Award 2012 สาขาการประพันธ์ดนตรี

 

-รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับดนตรีและ Vocal coach ให้กับการแสดง Buddha The Musical ในงานสวดมนต์ข้ามปี 2555 ณ ท้องสนามหลวง

 

-รับตำแหน่งประธานคณะทำงานฝ่ายการแสดง ร่วมควบคุมวงและเรียบเรียงเสียงประสานในคอนเสิร์ต “ประสานเสียง ร้อยเรียงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคีขับร้องเพลงประสานเสียง ครั้ง1 (2556) แสดงต่อหน้าพระที่นั่ง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวาลีพระวรราชาทินัดดามาตุ 

 

-เพลง Leann Khean ถูกเลือกให้ไปแสดงใน Beijing Modern Music Festival 2013

 

-เพลง Khongkha ถูกเลือกให้ไปแสดงใน The Viola Lovers Concert 2013 โดยศิลปินแห่งชาติ ผศ. พันเอกชูชาติ พิทักษากร

Visitors: 8,378